Board of Trustees

Mr. S. B. H. Inamdar Mr. Shaikh Shahid Muneer Mr. Shaikh W. K. Biyabani Mr. Khan Danish Hussain
President Vice-President Hon. Secretory Joint Secretory
Mr. Mohd. Hanif Ramzan Mr. S. M. Khan Mr. Siraj Ab. Gafoor Sutar Mrs. Mumtaz M. Peerbhoy
Treasurer Trustee Trustee Trustee
Mr. Sayyed Arif Altaf Mr. Shaikh Abdul Jabbar Adv. Baig Abdul Haq Prof. Irfan Jan Mohd. S
Trustee Trustee Trustee Trustee
   
Mr. Kasam Abdulla Shaikh Dr. A. R. Shaikh    
Trustee Trustee